Misyon ve Vizyon

MİSYON

     Üniversitemizin ulaşım hizmetinin, mevcut taşıtlarla zamanında ve güvenilir bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

VİZYON

  • Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanan,
  • Hizmetlerin daha verimli ve istenen düzeyde olması için ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyona gereken özeni gösteren,
  • Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakalayarak, araçlarını yenileyebilen ve daha tasarruflu kullanabilen,
  • Müdürlük personelinin yetkinlik, verimlilik ve motivasyonlarını yükseltebilmek için kaliteli personel ihtiyacının temininin sürdürülebilirliğini sağlayan,
  • Üniversitimizin gurur duyduğu bir Müdürlük.

 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

© 2017

Sorumluluk Sınırı